AutoVer

AutoVer

Miễn phí
Vẻ đẹp của hệ thống này là một khi anh đặt nó lên, nó có mọi thứ
Người dùng đánh giá
4.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
0.7
Phần mềm này nhận được 7 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   1.1 MB
AutoVer là một cấu hình tự động hay thời gian thực hỗ trợ và cá nhân versioning hệ thống. Nó có thể được dùng như một đơn giản thời gian thực hỗ trợ hay hơn là phức tạp, nhưng trong suốt phiên bản điều khiển hệ thống (như một thời gian thực tăng dần hỗ trợ). Vẻ đẹp của hệ thống này là một khi anh đặt nó lên (mà là vô cùng đơn giản) nó có mọi thứ. Không nhớ lại với hỗ trợ hay để kiểm tra hay kiểm tra các tập tin. Mỗi lần anh cứu một tập tin được sao chép với sự hỗ trợ của anh thư mục, lái xe hay FTP phục vụ. Anh có thể bao gồm và ngăn cấm chắc chắn là các tập tin và duyệt những bản sao lưu với những Backup Explorer.
Thông tin được cập nhật vào: